Jelito drażliwe

To co żywnością jest dla jednego człowieka może być trucizną dla drugiego.

Wpisy oznaczone ‘uchyłkowatość’

Uchyłkowatość jelita

Uchyłkowatość jelita jest to wrodzone, bądź nabyte o wielkości od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów wypuklenie ściany jelita danego narządu na zewnątrz, powodujące mniejsze lub większe zagłębienie. Wyróżniamy uchyłki pojedyncze oraz mnogie. Przy ich większej ilości mówimy wówczas o uchyłkowatości danego odcinka jelita. Uchyłki nie są właściwie nazywane stanem chorobowym, a jedynie elementem zaburzeń rozwojowych […]